Tài chính xã hội

Cùng nhau

Mọi người đều có thể có một cuộc sống phong phú hơn

Được xây dựng trên 1400 năm lịch sử

GSN hoạt động theo mô hình Hiệp hội tín dụng và tiết kiệm luân phiên (

ROSCA

) đã có từ thời nhà Đường. GSN kết hợp 1400 năm trí tuệ cổ xưa với những đổi mới công nghệ để mang lại sự giàu có cho công chúng.

Lấy lại quyền kiểm soát tiền của bạn

Mọi người làm việc cả đời, hy vọng tiết kiệm cho nghỉ hưu. Tất cả thời gian này, các ngân hàng thu lợi nhuận từ bạn bằng cách đầu tư bằng tiền của bạn. Bạn đang cho họ tiền miễn phí để đầu tư.

Xây dựng các nhà lãnh đạo của tương lai

Cho vay vi mô để giúp đỡ người khác. Chúng tôi cung cấp trợ giúp, sử dụng hiệu quả cao hơn của tiền của chúng tôi. Chúng tôi đạt được tự do tài chính trong khi chúng tôi tập trung vào việc giúp đỡ mọi người trên khắp thế giới

Từ thời nhà Đường

Văn hóa cho vay ngang hàng của châu Á

1400 năm trước, lần đầu tiên cho vay ngang hàng với hệ thống ngang hàng đã xảy ra trong lịch sử được ghi lại. Trong thời hiện đại, cho vay ngang hàng không chính thức vẫn còn phổ biến ở hơn

70 quốc gia

trên toàn thế giới! 

Vấn đề? Chưa bao giờ có một hệ thống tốt, phi tập trung để tạo điều kiện cho vay vi mô với sự tin tưởng hoàn toàn. Nó luôn luôn dựa trên sự tin tưởng, các mối quan hệ, bạn bè, gia đình và theo dõi truyền miệng, cho đến tận bây giờ!

Trở thành người cho vay vi mô

Và bắt đầu kiếm tiền

Công dân toàn cầu được hưởng lợi từ cuộc cách mạng tiền xã hội bằng cách kiếm được một sự lưu thông ổn định GDP ™ (tiền tệ của GSN). Mọi người đều có lợi và đổi mới công nghệ và kinh doanh có thể phát triển mạnh khi mọi nhu cầu cơ bản của mọi người đều được quan tâm.

Tại sao lại là GSN?

Hiểu về cuộc cách mạng tiền toàn cầu

GSN không chỉ là một phong trào toàn cầu, nó là một tầm nhìn cho tương lai được xây dựng bởi người dân, vì nhân dân. Nó bắt đầu với sự độc lập tài chính và phát triển một tiêu chuẩn sống chung cho tất cả mọi người.

KIỂM SOÁT TƯƠNG LAI CỦA BẠN

Lưu thông tiền

Các hệ thống truyền thống kêu gọi in ấn vô tận tiền tệ fiat để thúc đẩy mô hình kinh tế của họ. GSN là mạng lưới toàn cầu đầu tiên đề xuất lưu thông tiền cơ bản để duy trì nền kinh tế lành mạnh. Mọi người giúp đỡ mọi người, đây là sự đổi mới thực sự!

Kiếm tới 30% tiền của bạn

GSN không chỉ là một phong trào toàn cầu, nó là một tầm nhìn cho tương lai được xây dựng bởi người dân, vì nhân dân. Nó bắt đầu với sự độc lập tài chính và phát triển một tiêu chuẩn sống chung cho tất cả mọi người.